Terug naar start


Enkele thema's uit Ecologie en Evolutie met actualiteitswaarde komen hier aan de orde. Het zijn oorspronkelijk onderwerpen uit hoorcolleges (Université de Lille) die aangepast en uitgebreid zijn om aan te sluiten bij de actualiteit.

* IFD

"The Ideal Free Distribution" is een begrip uit de Ecologie en gaat over de verspreiding van soorten over de ruimte. Bij de menselijke soort levert dat nogal wat problemen op.
Actueel (politiek) thema: migratie.
Relevante wetenschappelijke publicatie: Boekbespreking


* Haviken en Duiven

De toepassing van de Speltheorie in de Evolutiebiologie. Hoe evolutie tot suboptimale toestanden kan leiden.
Actueel thema: agressie vs samenwerking.


* "The Tragedy of the Commons"

Ecologie: overexploitatie van onze aardse bronnen. Kan het ons eigenlijk wel lukken om onze planeet leefbaar te houden?
Actueel (politiek) thema: duurzaamheid.


* Aliens

Biochemie en Evolutiebiologie en de onwaarschijnlijkheid van het ontstaan van leven. Het lijkt zelfs een onmogelijkheid, maar het is ontegenzeggelijk waar: hier bestaat het!
Actueel thema: de vraag zijn we alleen in het heelal? als hot item in de pers.