Kun je schaken bij 8° C? Passen er 50 schakers in Ons Dorpshuis?

Nee natuurlijk, en ja dat gaat best heel goed. De avond tevoren, na zessen en dus wel erg laat om nog een andere zaal te regelen, kwam er een telefoontje dat de verwarming van het dorpshuis niet meer werkte en dat we moesten rekenen op een temperatuur van 8°…. Maar er zou nog verder worden nagevraagd hoe de zaak er precies technisch voorstond. Even later: de ketel werkt in principe wel, maar moet steeds gereset worden als hij uitvalt. We namen de gok. Toen Frans en ik om 12 uur arriveerden was het een redelijke 16°. Met twee ventilatorkacheltjes en de te verwachten lichaamswarmte van 50 personen moest het lukken. De 25 beschikbare tafels werden allemaal ingezet voor 3 groepen van 8 plus een tafeltje voor de wedstrijdleiding. In de analyseruimte werden statafels met barkrukken neergezet. Eén ventilatorkacheltje werd op Ingrid gericht en de andere leverde wat extra warmte aan de analyseruimte. De wedstrijd kwam op gang met een temperatuur die niet veel verder was gekomen dan de aanvankelijke 16° en dat nog na herhaaldelijk resetten van de ketel. Juist tegen de tijd dat spelers het doorgaans koud dreigen te krijgen door lang stilzitten ging de ketel opeens volop aan het werk en werd het nog behaaglijk warm. Een geslaagde gok dus.

De uitslagen van de 3 wedstrijden kwamen tot stand als voorspeld, maar dat was bij TAL 2 lange tijd niet duidelijk. Tegen ESG uit Emmen, waar TAL 1 niet verder dan 4 – 4 gekomen was tegen 7 Emmenaren leek TAL 2 die score te evenaren, en dus eigenlijk te verbeteren, tegen 8 tegenstanders. Een black-out van een van de onzen veranderde een zekere winst in een remise waarna het een minimaal verlies werd.  Maar we konden toch 3,5 bordpunt bijschrijven waarmee de 8e plaats behouden bleef. Het is duidelijk dat we in de 4e klasse niet echt misplaatst zijn, maar de versterkte degradatie maakt dat we nog lang niet zeker zijn dat we er kunnen blijven.

TAL 1 won als verwacht tegen Schaakwoude 2, en wel met 3 keer winst en vijf remises. Omdat Philidor 2 ook won en één matchpunt voorblijft ligt de strijd om kampioenschap en promotie nog steeds open. Philidor 2 heeft nog wel een serieuze tegenstander in het verschiet, nl. TAL 2, al krijgt TAL 1 het daarmee ook nog aan de stok…..

TAL 3 kreeg bij aanvang een punt cadeau, maar de 7 Harenaren wisten toch nog 5 punten te scoren. Ook hier zijn de 3 bordpunten belangrijk en kunnen het verschil maken. De sterkste tegenstanders hebben we nu gehad. Wel is er een tegenslag: de andere degradatiekandidaat Sissa 3 wist wel te winnen. Er moeten dus nog wel een paar matchpunten behaald worden willen we het redden.

Yn Zwolle boppe, yn Grins yn’e groppe

Ons “kruislingse” tegenbezoek aan Zwolle was een succesnummer. We hadden onze tegenstanders al bij ons andere team ontmoet, toen beide Zwolse teams naar Steenwijk kwamen, dat was toen in De Korf. Deze keer werd het een dubbele winst. ZSG was op papier een van de sterkere teams en TAL 1 moest beslist winnen om de promotiekansen niet te verspelen. Het had niet over, maar lukte toch, met een minimale winst van 4,5-3,5. De weg naar het kampioenschap blijft hopelijk openliggen tot we in de slotronde onze grote concurrent Philidor 2 moeten zien te verschalken.

TAL 2 vecht tegen de versterkte degradatie en heeft maar weinig tegenstanders waarvan kan worden gewonnen. ZZS! te Zwolle Zuid was er één van. Nadat we met een 2-0 achterstand moesten beginnen begon het punten aan onze kant te regenen. Met een eindstand van 5-3 in ons voordeel komen we op de 8e plaats te staan. Dat is de twee-na-laatste plaats. Omdat er 3 teams degraderen moeten we nog wel wat meer wedstrijdpunten sprokkelen, maar het kan!

TAL 3 had in Groninger Combinatie 5 opnieuw een sterke tegenstander en ging, ook opnieuw, onderuit met 2-6. Maar ook hier is er geen reden om de moed op te geven. In deze groep degradeert maar één team. Er zijn nog wel een paar kandidaten over om van te winnen, dus ook hier: het kan!

2 punten cadeau, maar wat deden we er mee?

Voor het eerst dit seizoen weer in ons thuishonk in Onna. Met twee teams in plaats van drie omdat Van der Linde uit Winschoten zich had teruggetrokken en TAL 3 daarom een vrije dag had. De beide andere teams konden zich verblijden in een gratis punt omdat de tegenstanders elk met 7 man kwamen opdagen. TAL 1 speelde weer eens thuis tegen ESG Emmen en deed het wel beter dan vorig jaar, maar kwam helaas toch niet verder dan een schamele 4 – 4. Het betekent gelukkig niet dat we onze kampioenskansen zien verminderen. Daarvoor volstaat het ook nu nog dat we Philidor 2 verslaan en verder alles winnen. TAL 2 haalde opnieuw best wat bordpunten (3) maar nog steeds geen wedstrijdpunten. Gelukkig zijn er nog een paar kandidaten om van te winnen, bijvoorbeeld ZZS! (Zwolle) in de volgende ronde. Ook TAL 1 reist dan af naar die stad, maar tegen een andere club. TAL 3 mag in Groningen gaan proberen om wat punten te sprokkelen, maar zal de wedstrijdpunten waarschijnlijk later in het seizoen moeten zien te bemachtigen.

3 teams spelen uit in 3 provincies

Team 1 in Hardenberg, team 2 in Groningen en team 3 in Akkrum.

Het was het debuut van TAL 3 dat tegen het tweemaal gedegradeerde Mid Fryslân a priori weinig kans had, maar dat toch twee punten wist te scoren. Veelbelovend is dat het overwinningen betrof die door twee van onze jeugdspelers werden behaald: Xaveer en Mark. In de volgende ronde zouden we het gemakkelijker krijgen tegen mededebutant v.d.Linde uit Winschoten, ware het niet dat dat team zomaar was verdwenen. Niets daarover in de competitiemailing, niets op hun website – geen spoor meer van te bekennen. Twee gevolgen: a) om niet te degraderen moet ons team niet op de 7e = nu de laatste plaats eindigen en b) volgende ronde spelen we thuis niet met 3 teams tegelijk maar met 2, wat in logistiek opzicht toch wel heel wat eenvoudiger is.

Dan klasse 4A. Deze keer waren we bijna waar we moesten zijn met de scores. TAL 1 haalde 4,5 punt en TAL 2 verloor er 4,5. Een wat matige prestatie van ons eerste en een erg goede van ons tweede. Er waren wel heel wat invallers nodig. Hopelijk gaat dat volgende keren wat beter. Het lijstje van vaste spelers die nu 2x gespeeld hebben is opvallend kort. Voor TAL 1: Peter de Korver, Ferdi van Bavel en Rick Kompaan, voor TAL 2: alleen Frits Pen. Zo komen we er niet…. Volgende ronde is op 5 november thuis, dus dan is er vast wel een wat betere bezetting. TAL1 speelt tegen ESG Emmen 1, TAL 2 tegen Groninger Combinatie 4. In mijn welkomstwoord van vorig seizoen, toen Emmen ook op bezoek was, stipte ik nog even aan dat het wel opvallend was dat ze almaar naar Onna moesten komen en wij nooit naar Emmen. Dit jaar is het nog erger: ze komen bij zowel TAL 1 als bij TAL 2 op bezoek. Misschien dat ze inmiddels in de gaten hebben dat Onna in Overijssel ligt en niet in Friesland zoals op hun website was te lezen.

Een gezamenlijke start in klasse 4A

Wat is de beste strategie als twee teams in dezelfde poule spelen? Een die identiek is aan zijn spiegelbeeld! Ik leg deze wat cryptische bewering wat nader uit: team 1 heeft zelf alle belang bij een zo groot mogelijke overwinning. Om team 2 te helpen is het belang eveneens een zo groot mogelijke overwinning. Team 2 heeft alle belang bij een zo klein mogelijk verlies en dat is eveneens het best om team 1 te helpen. Hoe vertalen we dat naar de praktijk? TAL 1 had eigenlijk meer bordpunten moeten scoren dan TAL 2 er kwijtraakte. Helaas ging dat niet helemaal goed, maar wel bijna. TAL 1 won er 6. TAL 2 verloor er 6,5. Volgende keer moet dat wat beter!

Een interessante vraag is nu wat de optimale strategie is voor de onderlinge wedstrijd. Om manipulaties te voorkomen wordt zo’n treffen doorgaans in een van de eerste ronden gespeeld. Voor ons is dat pas in ronde 7! We kunnen dus lekker gaan manipuleren. Er wordt door onze tegenstanders al flink over geroddeld. Aantrekkelijk is een 8-0 overwinning van TAL 2 mocht TAL 1 tegen die tijd geen kans meer maken op het kampioenschap. Het zou de redding van TAL 2 kunnen betekenen. Om geen rare individuele uitslagen te hebben, en zo voornoemde roddelaars niet in aanklagers te veranderen zou TAL 1 bemand moeten worden met invallers met een erg lage rating die zich daarvoor opofferen. We kunnen ze zo nodig voor die gelegenheid even gastlid maken. Er hoeft natuurlijk niet echt gespeeld te worden. Dat scheelt ook weer in de zaalhuur. Hier doemt trouwens weer een spiegelbeeld op. Als TAL 2 geen kans meer maakt op klassebehoud en TAL 1 nog wel kampioenskansen heeft, creëren we natuurlijk een 8-0 overwinning voor TAL 1. Arrogantere TAL 1-spelers zullen nu wellicht zeggen dat dat ook een realistische uitslag is als er wel gewoon gespeeld wordt. Dat zullen we op 11 maart 2023 nog wel eens zien!

Terug naar de werkelijkheid. Het was even wat gesleep met materiaal, maar ik vond de speelomstandigheden in De Korf ronduit perfect. Moeten we onthouden!

De teams in klasse 4A

De samenstelling van de basisteams in klasse 4A is nu bekend. Hieronder de volgorde naar ratinggemiddelde.

De lijst geeft duidelijk aan dat een kampioenschap van TAL 1 zeker niet onmogelijk is, maar Philidor 2 moet dan wel ergens een steekje laten vallen. Voor TAL 2 zal het moeilijk worden om niet bij de onderste 3 te eindigen, maar ook daar ligt een uitdaging.

Onze 3 teams zullen in het komende seizoen heel wat tegenstand ondervinden

Komend seizoen spelen we voor het eerst met 3 teams. Vorig jaar durfden we dat nog niet aan vanwege de onzekerheid door de coronaperikelen. We rekenen er op dat we komend seizoen hiervan gevrijwaard blijven, zodat we de stap nu gezet hebben.

Door promotie van ons tweede team spelen de teams 1 en 2 nu beide in klasse 4. In de voorlopige indeling was TAL 1 in een “Gelderse” groep gezet met 5 uitwedstrijden waarvan 4 zo ongeveer halverwege het land. Gelukkig voor de spelers die tegen deze afstanden opzagen werd dit in de definitieve indeling rechtgezet, met beide teams in klasse 4A. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat andere spelers juist wel iets zagen in het spelen tegen andere clubs dan die uit het gebruikelijke noordelijke kringetje. De favorieten in klasse 4A zijn de twee gedegradeerde teams Philidor 2 en ZSG 1 (Zwolle). Om toch kampioen te worden zal TAL 1 dus flink aan de bak moeten en het zelfde geldt voor TAL 2 waar het handhaving betreft, want inmiddels is bekend geworden dat er dit jaar 3 teams zullen degraderen.

Ons nieuwe team TAL 3 zou waarschijnlijk het best in de 6e klasse passen. Omdat er ook dit jaar nog geen volledige 6e klasse in het noorden is, maar slechts een kleine dubbelrondige met toch nog grote reisafstanden, is voor de 5e klasse gekozen. De tegenstand zal daar behoorlijk zwaar zijn, maar we hopen toch wat puntjes te kunnen pakken. In deze klasse degraderen er dit jaar 2 teams.

Tenslotte iets over de lange termijn. De klassenopbouw van de KNSB-competitie zal geleidelijk gaan veranderen en dat is nu al te merken aan de versterkte degradatie. De klassen 2, 3, en 4 slanken af en vooral klasse 6 zal daar uiteindelijk van profiteren. De consequentie is dat al deze klassen de komende jaren steeds iets sterker worden en dat er op termijn ook in Noord-Nederland een goed gevulde 6e klasse gevormd kan worden. Voor alle betrokken teams en ook voor de onze geldt dat in de komende jaren handhaving eigenlijk een beetje promoveren is en degradatie wat minder zakken betekent.

TAL 2 heeft ook zijn laatste wedstrijd gewonnen

We waren al kampioen, maar het was nog even de vraag of we in Leeuwarden ook achtervolger Philidor 3 konden verslaan. Dat lukte wonderwel (zie het verslag van Siem van Eijk) waarmee we alle 7 wedstrijden van het seizoen op onze naam hebben gebracht. Volgend jaar zal het aanzienlijk minder gemakkelijk worden in de 4e klasse, waar ook TAL 1 speelt, maar wellicht krijgt dat team wat versterking, wat dan ook weer naar onderen doorwerkt. De uitdaging wordt het kampioenschap voor TAL 1 en handhaving voor TAL 2. Bovendien kan er een aantrekkelijk 3e team worden gevormd dat in de 5e of 6e klasse zal uitkomen.

Remco Heite en Rick Kompaan wonnen in Leeuwarden opnieuw en kwamen zo op respectievelijk 7 uit 7 en 6 uit 6 als eindscore. Remco zal daarmee mogelijk de topscorerprijs van klasse 5A in de wacht slepen.

Rond 1 juli wordt de voorlopige klassenindeling voor het nieuwe seizoen bekend en op 25 juli de definitieve. De bemanning van de teams wordt pas in september vastgesteld.

TAL 1 sluit het seizoen af

De teams in klasse 4A spelen allemaal nog minstens één wedstrijd, behalve TAL 1, dat in de laatste ronde vrij is en geen wedstrijden gemist heeft. Wij kunnen dus alvast terugblikken. Aan de huidige stand zien we dat we ergens in het midden zullen eindigen. Het is het logische gevolg van vier gewonnen en vier verloren wedstrijden. Als we de uitslagen wat nader bekijken dan zien we dat we nergens ver van de 4 – 4 waren verwijderd. Drie nederlagen kenden een 3,5 – 4,5 uitslag.  De spelers van TAL 2 herinneren zich vast nog het voorgaande seizoen, 2019 – 2020: steeds weer werd met 3,5 – 4,5 verloren en degradatie dreigde. Gelukkig werd het seizoen toen voortijdig afgeblazen vanwege de eerste coronagolf, maar we zeiden tegen elkaar: “één puntje per wedstrijd meer en de zaken staan er heel anders voor”. En zie wat er gebeurde: TAL 2 werd kampioen door steeds te winnen; een paar keer inderdaad met 4,5 – 3,5. Dat is dus wat TAL 1 nodig heeft: een kleine versterking en het kampioenschap ligt voor het grijpen. Een hoopgevende gedachte na een toch wel geslaagd seizoen, dat alleen ontsierd werd door de coronaperikelen – hopelijk voor het laatst.

Nicholas Jhirad, Edwin Fabriek en Bas van der Zwaag scoorden positief ten opzichte van hun rating en droegen samen met Stef van Kesteren en Auke van Urk het meest bij tot de totaalscore. Zie https://knsb.netstand.nl/teams/view/3123

TAL 2 kampioen, Tal 1 wordt middenmoter

Met nog een ronde te spelen is TAL 2 nu al kampioen in klasse 5A door voor de 6e keer te winnen. Dit keer tegen Assen 3, dat best nog wat tegenstand bood ondanks hun lagere ratings, maar toch met 5 – 3 ten onder ging. De concurrentie staat op 4 matchpunten achterstand en vormt dus geen bedreiging meer.

We zien hier het winnende team in zijn basisopstelling. Van links naar rechts Dick, Frits, Roel, Rick, Lieuwe, Remco, Henk en teamleider Meine. Zowel Remco (6 uit 6) als Rick (5 uit 5) hielden hun 100% score vast.

Volgend seizoen speelt dit team dus in de 4e klasse, waar TAL 1 zich nu bevindt en dat daar ook zal blijven. De laatste kans op een promotieplaats is verkeken na een 3 -5 nederlaag tegen ESG uit Emmen. Ons vorige treffen wonnen we met 7 – 1, maar ESG komt dit seizoen duidelijk sterker voor de dag. Al met al betekent het dat, ondanks een sterke start, er uiteindelijk niet meer in zit dan een plaats net boven het midden. Of het komende seizoen een treffen zal kennen tussen onze beide teams hangt nog af van de groepsindeling – we kunnen ook in parallelle poules belanden.

Beide teams hebben nog één (uit)wedstrijd voor de boeg. TAL 1 treft Assen 2 op 23 april en TAL 2 sluit af tegen Philidor 3 op 21 mei.