Winst in Hardenberg voor T.A.L.1

Nu ook plaats 2 weer kans geeft op promotie is het voor TAL 1 zaak om niet te veel punten meer te morsen. Na de onverwachte nederlaag tegen Staunton 2 was de overwinning op Qonnected Hardenberg 2 dan ook zeer welkom.

Aan verschillende borden was al vrij snel enige tekening in de strijd gekomen, zoals bv. bij teamcaptain Klaas aan bord 6. In het stokoude Italiaanse vierpaardenspel met schijnoffer op e4 en tegenoffer op f7 ging zijn tegenstander Bernard van Lenthe met de zet 9. c3? in tegen alle gezonde openingsprincipes. Klaas dirigeerde zijn paard naar d3 en kon vervolgens rustig afwachten tot de witte stelling van pure ellende in elkaar zou storten.

Peter was aan bord 1 tegen Feline Waardenburg mooi uit de opening gekomen. Het werd nog mooier voor hem toen zijn tegenstandster met 10. ….Pbd7? de deur wagenwijd openzette voor de witte stukken: 11. e5 Pd5 12. e6 fxe6 13. Pg5 Pxc3 14. bxc3 Lxg2 15. Kxg2 Dc8 16. Pxe6 Db7+ 17. Kg2 Te8 18. Db3. Feline verdedigde zich nog taai, maar de winst voor wit kwam niet meer in gevaar.

Stef had aan bord 3 de opening niet sterk gespeeld. In deze stelling wint tegenstander Leo Klapwijk in ieder geval een pion na 15. …. Lxe2 16. Dxe2 Pxd4 Maar Stef had nog wat anders gezien, ipv 16. Dxe2 speelde hij de tussenzet Pxc6. Jammer genoeg klopte dat niet: 16. …. Lxa3 17. Dxe2 Ld6 18. Pe5 en nu heeft zwart iets veel sterkers dan pion-winst, nl een mataanval: 18. ….f6 19. Pg4 f5 20. Ph2 f4 21. Ld2 f3 . Daar kon Stef natuurlijk niet veel tegenover stellen en een paar zetten later was het punt voor Qonnected een feit. Inmiddels was de partij van Auke (zwart) tegen Lisanne Waardenburg aan bord 4 zonder veel opmerkelijke gebeurtenissen in remise geeindigd, zodat de tussenstand na 4 partijen 2½ – 1½ in ons voordeel was.

Wordt vervolgd

Verzwakt ESG geen partij voor TAL

Onderstaand verslag, geschreven door Auke van Urk, is niet volledig, maar wordt toch in deze versie gepubliceerd, voordat er weer nieuws komt over de volgende ronde.

Voor de neutrale toeschouwer – gesteld dat die op deze natte en winderige zaterdagmiddag om onduidelijke redenen in het Dorpshuis van Onna tercht zou komen – was er weinig te genieten. De meeste partijen verliepen volgens een vast stramien: opening – slordigheid, foutje of blunder van een Emmenaar – afstraffing daarvan door TAL-speler. Omdat ESG maar 7 spelers op kon trommelen begon TAL met een 1 – 0 voorsprong. Het werd al vrij snel 2 – 0 doordat Bastiaan van Os tegen Peter aan bord 4 een pionnetje verspeelde en even later een vol stuk

In deze stelling speelde de ESG-speler 12. …. c4. Daar is niets mis mee, maar dan had hij na 13. bxc4 wel dxc4 moeten spelen. Na 13. … Txc4? volgde namelijk 14. Pxd5 . En na 14. …. Txc1 15. Pxe7+ Dxe7 16. Txc1 stond wit een kerngezonde pion voor. En toen speelde hij ook nog 16. ….De6? 17. Pg5 Dxa2 18. La3 Tc8? ( na 18. …. Lxg2 19. Lxf8 had hij met een kwaliteit minder nog iets kunnen proberen met zijn damevleugelpionnen ) 19. Lxb7 en zwart gaf het op.

Aan bord 8 stond Bas tegen Sergei Saskiryan na 16 zetten nog volkomen gelijk toen de zwartspeler een veel te riskante aanval op de witte koning inzette met 16. …. Lf4 17. g3 Dg5? Deze penning kon met 18. Dg2 eenvoudig opgeheven worden en dat kostte zwart een stuk want op 18. …. Ld2 volgt 19. h4. Zwart probeerde nog 18. …. Te6 , maar na 19. gxf4 Dxg2 20. Kxg2 Tg6+ 21. Kf3 Lg4+ 22. Ke3 stond Bas en een stuk voor en hij won dan ook zonder problemen.

Gevaarlijker was de penning aan bord 7, waar Henk speelde tegen Arjen Meijeringh. De Emmenaar had er verstandig aan gedaan hier bv. 19. Dd2 te spelen . Na 19. Te2? pakte Henk zijn kans met 19. …e5! Nu dreigt er opeens van alles, het minst onaangename voor wit is pionverlies na 20. h3 , maar hij probeerde 20. dxe5 Pxe5 21. Td2? En hier had hij nog in kwaliteitsverlies kunnen berusten met 21. Pd4. Nu raakte hij na 21. …. Pxf3 22. Lxf3 Lxf3 23. Dxf3 Txc3 een vol stuk kwijt, waarna Henk de partij verder probleemloos uitschoof. Dat was dus 4 – 0 voor TAL.

Nu ik het er toch over heb, aan bord 6 was Tjeerd aan het eind van een gelijkopgaande partij behoorlijk in de penningen gekomen. Hij probeerde hier nog 38. Df4 Kg7 en nu had hij het best 39. Kf2 of Ke1 kunnen spelen. Dan komt hij na 39. …. e5 wel weer in een andere penning,nl. op de d-lijn terecht, die hem een pion kost. Hij speelde weer 39. De3 , waarop tegenstander Almar Gerbens 39. …. Txd4 had kunnen spelen, waarna het helemaal uit is: 40. f4 f6 41. g3 ( Dxe6 Te8) e5 42. fxe5 fxe5 en tegen e4 valt niets te verzinnen. Maar de ESG-er zag het niet en speelde 39. …. Tc8 40. Kf2 Tc2+ 41. T1d2 Dc6 42. Txc2 Dxc2+ 43. De2 remise. En dus winst voor TAL , want het stond nu 4½ – ½.

Dit zijn twee stellingen uit de partij van Klaas (zw) tegen Ton Selten. In de stelling links offerde wit met 16. d4 een pion, die Klaas met 16. ….dxc4 dankbaar accepteerde. Misschien dacht Selten dat hij die pion wel weer terug kon winnen, maar zijn misrekening blijkt uit de positie rechts, Die pion op c4 staat er nog steeds en hij staat nu bovendien klaar om door te lopen. Een paar zetten later gaf wit dan ook op.

Weer een gelijkspel

In onze eerste thuiswedstrijd waren we op volle oorlogssterkte, maar dat gold voor tegenstander O&O uit Kampen ook. Qua gemiddelde rating ontliepen we elkaar niet veel, maar aan de topborden was het overwicht van O&O aanzienlijk. De eerste drie partijen waren miniaturen, elk in zo’n 20 zetten beslist.

Zo stond het in de partij van Bas (met wit) na wits 16e zet. Na 16. …. Lb7 had het ongeveer gelijk gestaan, maar tegenstander Seine Hakkers speelde met verwaarlozing van zijn ontwikkeling 16. …. a5?, waarop Bas prompt reageerde met 17. f5 Met 17. …. Kh8? maakte zwart het nu alleen nog maar erger voor zichzelf : 18. fxe6 Txf1? 19. Txf1 dxe6? en of Bas nu nog 20. Dxc6 speelde of dat zwart zelf zag dat dat er aan zat te komen en dus opgaf weet ik niet, uit het notatiebiljet viel dat in ieder geval niet op te maken.

Aan bord 5 had O&O-speler Ton van Zaalen Wouter een Morra-gambiet voorgeschoteld. Gezien de stelling na zet 18 wist Wouter er wel raad mee, zeker toen wit zich 19. Tc1? dacht te kunnen permitteren. Wouter sloeg onmiddelijk toe met 19. …. Dxc1†! 20. Lxc1 Txc1† 21. Pe1 Lc5 22. axb4?? Txe1± Ook na het betere 22. Dxc5 Txc5 23. axb4 Tc1 was het trouwens wel uit geweest.

Aan bord 3 had Ferdi (zwart) weer eens zijn eigen weg gekozen in de opening, deze keer vooral ten gunste van tegenstander Ronald Ekkel, zoals de stelling na 15. Dc4 laat zien. Het kleinste kwaad was nu 15. …. 0-0-0 geweest. Dat kost een pion na 16. Lxf6 Pxf6 17. De6† Pd7 18. Dxg6, maar wat er nu gebeurde was vele malen erger : 15. …. Le7 16. Pb5 Db8 17. Pxd6 † Lxd6 18. De6 † Le7 19. Txd7 Pxd7 20. Dxe7 ±

Peter beleefde weinig genoegen aan zijn eerste optreden in T.A.L. Hij was tegen William Cornelissen een pionnetje kwijt-geraakt en wilde dat zo snel mogelijk rechtzetten : 23. …. Tb6 24. Dc3 Lf6?? Lijkt een heel logische zet maar na 25. Dc5 was de aanval op de twee ongedekte torens hem iets te machtig. Hij spartelde met 25. …. Le7 nog even tegen, maar waarschijnlijk zonder veel illusies. Dat betekende een tussenstand van 2 – 2

Auke was aan bord 4 mooi uit de opening gekomen. Als hij hier bv. 12. Pxe5 dxe5 13. Lh6 had gespeeld, had hij het zijn tegenstander Muharem Mujkanovic knap lastig kunnen maken. Maar hij speelde 12. Pd4? en na 12. …. 0-0 13. Lf4 Lf6 was er niet veel voordeel meer over.

Ook Klaas aan bord 7 had in de opening geen reden tot klagen. Tegenstander Berd Ekkelboom stelde zich met 1. e4 e5 2. d3 Pf6 3. Le2 Le5 4. h3 Lc5 bescheiden op en getuige de stelling na wits 15. Kf1 had Klaas daar optimaal van geprofiteerd. Het sterkst was nu 15. …. Lf5. Maar Klaas speelde 15. …. 0-0 en na 16 . Pc4 Db5 17. a4 kreeg wit geleidelijk aan wat tegenspel.

Dit is de eindstand aan bord 4, Auke moest daar een slechter staand eindspel remise houden, wat met enige medewerking van de tegenstander lukte. In de diagramstelling komt zwart niet verder, als hij met de koning naar de a-pion wandelt krijgt hij vanaf de 8e rij schaakjes te verduren .

Het diagram hiernaast bewijst dat ook Klaas zijn openingsvoordeel niet heeft kunnen verzilveren, in deze stand werd remise overeengekomen, maar het is eerder wit die beter staat.

Aan bord 8 kreeg Henk de Aljechin-opening te bestrijden. Dat was enige jaren geleden nog zijn vaste repertoire met zwart en in die tijd zou hij vast tevreden zijn geweest met de stelling. Maar nu had hij dus wit en moest hij de zwakten in zijn stelling zien te repareren. Dat lukte aardig en na 31 zetten stond het zo:

Het beste voor wit is nu 32. Ka3, maar Henk speelde 32. c4. O&O- speler Rene de Wilde koos voor 32. ….b4 . Er volgde 33. Kc2 e5 34. Kd2 Kg7 35. Ke3 h6 36. Lf5 h5? (deze pion had beter op een zwart veld kunnen blijven) 37. h4 Kf8? (hij had naar f7 gemoeten) 38. Lg6 Le8? 39. Lf5? (het pionneneindspel na 39. Lxe8 Kxe8 40. Ke4 Kf7 41. Kf5 Ke7 42. g4 hxg4 43. Kxg4 is gewonnen voor wit omdat zijn koning wel de zwarte pionnen tegen kan houden , maar de zwarte koning machteloos is tegen de witte c- en h-pion) 39. …. Ke7 40. Le4 Ke6 41. Ld5† Kf5? (dat is nu net de enige zet die zwart niet mag doen, na de andere koningszetten staat het volstrekt gelijk) 42. c5 en nu kan de zwarte koning niet meer op tijd terug. Er volgde nog 42. ….Kg4 43. Kf2 f5 44. c6 Lxc6 45. Lxc6 f4 en met het oog op Ld7 ± gaf zwart op. Stand 4 – 3 voor T.A.L. en alleen de partij van Stef tegen Hans Spoelstra nog aan de gang.

Stef zat opgescheept met een slechte loper en deze stelling bood hem de laatste kans om dat stuk iets actiever te maken, nl 31. Tf6 Dc8 32. e6! Na 32. ….fxe6 heeft wit nl 33. Txe6 Pf5 (Er dreigde mat op g7) 34. De5 met gelijke stand. Helaas miste hij deze mogelijkheid, en na 31. Df3 Pc6 32. Df4 Te8 33. h3 h6 34. h4 Dd5 35. Df5? Pxd4 36. cxd4 Dxd4† verloor hij de ene pion na de andere en daarmee tenslotte dus ook de partij.

De eindstand werd dus 4 – 4 en we kunnen de conclusie trekken dat er meer in had gezeten voor ons. Maar ja, dan hadden we misschien wel de beschikking moeten hebben over een engine zoals Stockfish 8.0 in plaats van ons eigen beperkte denkvermogen.

Zwaar bevochten 4 – 4 tegen Mid Fryslân

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen bracht voor TAL 1 niet wat er van verwacht mocht worden. Ondanks drie invallers was onze gemiddelde rating nog ruim hoger dan die van tegenstander Mid Fryslan, zodat een
overwinning in de lijn der verwachting lag. Maar helaas, het liep anders.

Al vroeg in de middag ging het mis bij Ferdi aan bord 1: In deze stelling, die – volgens Stockfish 8.0 (daar haal ik in dit verslag meestal de ideeen vandaan) – in evenwicht
is na bv. 14. a3 ging Ferdi op avontuur met 14. Kf1 ??!! , een vreemde zet, maar wel met een zekere logica: er dreigt nu Pxd5, wat met de koning op e1 of na de rokade op g1 niet mogelijk zou zijn vanwege een aftrekschaak met Ld6. Tegenstander Frank Schuurmans sloopte nu de witte stelling als volgt : 14. ….Pb4 15. Pf4 Lg4 16. Dg3 Pxd3 en wit gaf het op. Met een stuk minder en een een stelling die in puin ligt een begrijpelijk besluit.

Dit is de stelling die Rik aan bord 5 had tegen Sipke de Schiffard. 10. 0-0 of 10. Lf1 waren hier goed speelbare zetten geweest, maar na Riks zet 10. g3 ? liep het mis: 10. …Pg2+ 11. Kd2 Pxe3 12. fxe3 Pc5 13. b4 Pxd3 14. Kxd3 en na het openen van enkele lijnen was de witte stelling zo lek als een mandje.

Dit is de eindstelling, die laat zien dat er weinig hoop meer is voor wit.

Positieve ontwikkelingen waren er ook wel, bv aan bord 8 waar Meine al vroeg in de opening een stuk had gewonnen tegen Julian Frijlink en aan bord 3 waar Wouter bezig was de stelling van Jeroen Sparenberg onder de voet te lopen

Zo stond het aan bord 8 na Meines zet 8. …e5. Zwart staat prima, maar er is voor wit nog geen reden voor paniek. Er volgde 9. b4 Dc7 10. Db3? Toch paniek, na 10. dxe5 dxe5 11. Lg3 is 11. …e4 niet mogelijk, dus blijft de stelling in materieel opzicht in evenwicht. Nu incasseerde Meine het stuk, sloeg de aanval die Julian op poten probeerde te zetten koelbloedig af en won uiteindelijk zonder problemen.

Deze superscherpe stelling stond op het bord in de partij van Wouter tegen Jeroen Sparenberg. Jeroens laatste zet, 15. …e5 is niet goed, een engine als Stockfish laat allerlei fantastische varianten uit de computer rollen, het sterkste is 16. Pd5. , maar 16. Pf5, wat Wouter speelde is zeker ook niet slecht.

Na 16. …Lxf5 17. exf5 h6 18. Pd5 Ld8 19. b3 Dc8 20. Lxh6 Dxf5 was de stelling hiernaast op het bord gekomen, die door Stockfish nog steeds als gewonnen voor wit wordt beschouwd. Wouter speelde hier 21. Le3, Stockfish voelt het meest voor 21. Tdg1.

Na 21. Le3 fxg6 22. hxg6 Dxg6 23. Tdg1 Df5 24. Dh2 kwam deze stelling op het bord. Jeroen speelde nu 24. …Kf7! en nu is het voor wit opeens niet makkelijk om verder te komen. Ik weet niet hoe Wouter en Jeroen zaten met hun bedenktijd, maar wat er tot dusverre op het bord had plaatsgevonden zal toch de nodige inspanning gekost hebben. Dat de heren elkaar eens aankeken en vervolgens besloten handen te schudden en ieder een halfje te noteren valt te begrijpen.

Inmiddels had Auke aan bord 4 een goede kans laten liggen in zijn partij tegen Peter Koning. Peters laatste zet, 17. Kf2 , is niet best. De stelling had nu open gebroken moeten worden, desnoods ten koste van materiaalverlies. Dat kon als volgt : 17. …d4 18. Lxd4 Txd4 19. exd4 Lb4 (die had ik niet gezien) 20. c3 cxd3 met zeer goede kansen voor zwart. Wat er gespeeld werd , 17. …Lc5? leidde na 18. Lxf6 Dxf6 19. d4 tot niet meer dan remise.

Aan bord 2 was onze debutant(!) Stef – wel al 60+ trouwens- in een bedenkelijk toreneindspel terecht gekomen. Er volgde 32. …Tf1 33. a4 Txf4 34. Kd3? eigenlijk hoefde pion e4 niet verdedigd te worden,, dus Ta2 of a5 of Kb5 waren beter 34. …Tf1 35. Ta2 Td1+ 36. Kc4 Ke6 37. a5 Kd6 38. a6 Tc1+ 39. Kb5?

Nu, met de toren al achter de vrijpion was 39. Kd4 de goede zet geweest 39. … Tb1+ 40. Ka5 (Kc4!) Kc7 zo komt de zwarte koning bij het promotieveld en zijn de winstkansen voor wit minimaal . Op de 54e zet werd dan ook remise overeengekomen.

De derde Koning, Femke, speelde aan bord 7 tegen Wiebe. Die opende met wit enigszins ongebruikelijk met 1. e4 e5 2. Lc4 Lc5 3. d4 ?! Er volgde 3. …. Lxd4 4. Pf3 Pc6 5. Pxd4 Pxd4 6. Le3 Pc6 7. Pc3 h6? Hier had Wiebe scherp kunnen voortzetten met Dh5 en 0-0-0, maar hij koos voor het rustige 8. 0-0 en omdat beide spelers ook in het vervolg de zaken tamelijk voorzichtig bleven aanpakken was een snelle remise een logisch resultaat.

Met nog één partij aan de gang was het inmiddels wel 4 – 3 voor Mid Fryslan, dus de einduitslag hing af van de partij aan bord 6 tussen Henk (met zwart) en Osama Arabi. Die partij ging lange tijd min of meer gelijk op. Maar in deze stelling speelde wit 34 . Tb3?? waarmee hij Henk een levensgrote kans gaf, nl 34. …e3!! waarna wit reddeloos verloren is. Maar helaas, Henk zag het niet.

Merkwaardigerwijs kreeg hij nog een tweede kans, want in deze stelling speelde Osama 41. Lg5 . Nu speelde Henk wel 41. …e3! en na 42. Lxe3?? Txg4+ was het uit. Met 42. f3 was de partij in evenwicht gebleven, bv. 42. …Lxf3 43. exf3 Tc1+ 44. Kg2 e2 45. Ld2 e1D 46. Lxe1 Txe1 47. Tb2

Aldus eindigde deze wedstrijd in 4 – 4, gezien de gebeurtenissen aan de diverse borden een terchte uitslag.