Twee maal een ongelijke strijd

Geen enkel verliespunt bij TAL 1, geen enkel winstpunt bij TAL 2.
TAL 1 toonde in Sneek dat het volgend jaar, als ze van LOS en GronComb 3 verlost zijn, een serieuze kampioenskandidaat kan worden. Sneek 2 kreeg 4 remises toebedeeld en moest ook 4 keer een nul incasseren. Met nog twee wedstrijden te gaan tegen teams die lager in de ranglijst staan moet voor dit jaar een derde plaats mogelijk zijn. Volgende ronde is er een thuiswedstrijd tegen Emmen. De laatste ronde is uit tegen Staunton 2.
Anders verging het TAL 2, dat in Groningen tegen het oppermachtige kampioensteam SISSA 2 moest aantreden. Het werd net zo’n uitslag als TAL 1 heeft moeten ondergaan tegen LOS: één halfje om de eer te redden – Frits Heidinga kreeg het voor elkaar. In de laatste ronde, thuis, moet er weer volop gescoord kunnen worden tegen het op papier niet erg sterke GronComb 5!