We gaan het nog een keertje overdoen

Naar het zich laat aanzien gaan onze teams volgend speelseizoen vanuit dezelfde positie proberen dezelfde doelstellingen te verwezenlijken. Het seizoen 2019-2020 is helaas door de coronacrisis voortijdig tot een einde gekomen, zonder promoties of degradaties in onze klassen.