Zwaar bevochten 4 – 4 tegen Mid Fryslân

De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen bracht voor TAL 1 niet wat er van verwacht mocht worden. Ondanks drie invallers was onze gemiddelde rating nog ruim hoger dan die van tegenstander Mid Fryslan, zodat een
overwinning in de lijn der verwachting lag. Maar helaas, het liep anders.

Al vroeg in de middag ging het mis bij Ferdi aan bord 1: In deze stelling, die – volgens Stockfish 8.0 (daar haal ik in dit verslag meestal de ideeen vandaan) – in evenwicht
is na bv. 14. a3 ging Ferdi op avontuur met 14. Kf1 ??!! , een vreemde zet, maar wel met een zekere logica: er dreigt nu Pxd5, wat met de koning op e1 of na de rokade op g1 niet mogelijk zou zijn vanwege een aftrekschaak met Ld6. Tegenstander Frank Schuurmans sloopte nu de witte stelling als volgt : 14. ….Pb4 15. Pf4 Lg4 16. Dg3 Pxd3 en wit gaf het op. Met een stuk minder en een een stelling die in puin ligt een begrijpelijk besluit.

Dit is de stelling die Rik aan bord 5 had tegen Sipke de Schiffard. 10. 0-0 of 10. Lf1 waren hier goed speelbare zetten geweest, maar na Riks zet 10. g3 ? liep het mis: 10. …Pg2+ 11. Kd2 Pxe3 12. fxe3 Pc5 13. b4 Pxd3 14. Kxd3 en na het openen van enkele lijnen was de witte stelling zo lek als een mandje.

Dit is de eindstelling, die laat zien dat er weinig hoop meer is voor wit.

Positieve ontwikkelingen waren er ook wel, bv aan bord 8 waar Meine al vroeg in de opening een stuk had gewonnen tegen Julian Frijlink en aan bord 3 waar Wouter bezig was de stelling van Jeroen Sparenberg onder de voet te lopen

Zo stond het aan bord 8 na Meines zet 8. …e5. Zwart staat prima, maar er is voor wit nog geen reden voor paniek. Er volgde 9. b4 Dc7 10. Db3? Toch paniek, na 10. dxe5 dxe5 11. Lg3 is 11. …e4 niet mogelijk, dus blijft de stelling in materieel opzicht in evenwicht. Nu incasseerde Meine het stuk, sloeg de aanval die Julian op poten probeerde te zetten koelbloedig af en won uiteindelijk zonder problemen.

Deze superscherpe stelling stond op het bord in de partij van Wouter tegen Jeroen Sparenberg. Jeroens laatste zet, 15. …e5 is niet goed, een engine als Stockfish laat allerlei fantastische varianten uit de computer rollen, het sterkste is 16. Pd5. , maar 16. Pf5, wat Wouter speelde is zeker ook niet slecht.

Na 16. …Lxf5 17. exf5 h6 18. Pd5 Ld8 19. b3 Dc8 20. Lxh6 Dxf5 was de stelling hiernaast op het bord gekomen, die door Stockfish nog steeds als gewonnen voor wit wordt beschouwd. Wouter speelde hier 21. Le3, Stockfish voelt het meest voor 21. Tdg1.

Na 21. Le3 fxg6 22. hxg6 Dxg6 23. Tdg1 Df5 24. Dh2 kwam deze stelling op het bord. Jeroen speelde nu 24. …Kf7! en nu is het voor wit opeens niet makkelijk om verder te komen. Ik weet niet hoe Wouter en Jeroen zaten met hun bedenktijd, maar wat er tot dusverre op het bord had plaatsgevonden zal toch de nodige inspanning gekost hebben. Dat de heren elkaar eens aankeken en vervolgens besloten handen te schudden en ieder een halfje te noteren valt te begrijpen.

Inmiddels had Auke aan bord 4 een goede kans laten liggen in zijn partij tegen Peter Koning. Peters laatste zet, 17. Kf2 , is niet best. De stelling had nu open gebroken moeten worden, desnoods ten koste van materiaalverlies. Dat kon als volgt : 17. …d4 18. Lxd4 Txd4 19. exd4 Lb4 (die had ik niet gezien) 20. c3 cxd3 met zeer goede kansen voor zwart. Wat er gespeeld werd , 17. …Lc5? leidde na 18. Lxf6 Dxf6 19. d4 tot niet meer dan remise.

Aan bord 2 was onze debutant(!) Stef – wel al 60+ trouwens- in een bedenkelijk toreneindspel terecht gekomen. Er volgde 32. …Tf1 33. a4 Txf4 34. Kd3? eigenlijk hoefde pion e4 niet verdedigd te worden,, dus Ta2 of a5 of Kb5 waren beter 34. …Tf1 35. Ta2 Td1+ 36. Kc4 Ke6 37. a5 Kd6 38. a6 Tc1+ 39. Kb5?

Nu, met de toren al achter de vrijpion was 39. Kd4 de goede zet geweest 39. … Tb1+ 40. Ka5 (Kc4!) Kc7 zo komt de zwarte koning bij het promotieveld en zijn de winstkansen voor wit minimaal . Op de 54e zet werd dan ook remise overeengekomen.

De derde Koning, Femke, speelde aan bord 7 tegen Wiebe. Die opende met wit enigszins ongebruikelijk met 1. e4 e5 2. Lc4 Lc5 3. d4 ?! Er volgde 3. …. Lxd4 4. Pf3 Pc6 5. Pxd4 Pxd4 6. Le3 Pc6 7. Pc3 h6? Hier had Wiebe scherp kunnen voortzetten met Dh5 en 0-0-0, maar hij koos voor het rustige 8. 0-0 en omdat beide spelers ook in het vervolg de zaken tamelijk voorzichtig bleven aanpakken was een snelle remise een logisch resultaat.

Met nog één partij aan de gang was het inmiddels wel 4 – 3 voor Mid Fryslan, dus de einduitslag hing af van de partij aan bord 6 tussen Henk (met zwart) en Osama Arabi. Die partij ging lange tijd min of meer gelijk op. Maar in deze stelling speelde wit 34 . Tb3?? waarmee hij Henk een levensgrote kans gaf, nl 34. …e3!! waarna wit reddeloos verloren is. Maar helaas, Henk zag het niet.

Merkwaardigerwijs kreeg hij nog een tweede kans, want in deze stelling speelde Osama 41. Lg5 . Nu speelde Henk wel 41. …e3! en na 42. Lxe3?? Txg4+ was het uit. Met 42. f3 was de partij in evenwicht gebleven, bv. 42. …Lxf3 43. exf3 Tc1+ 44. Kg2 e2 45. Ld2 e1D 46. Lxe1 Txe1 47. Tb2

Aldus eindigde deze wedstrijd in 4 – 4, gezien de gebeurtenissen aan de diverse borden een terchte uitslag.